Penjelasan Tentang Sholat Tahajud

Penjelasan Tentang Sholat Tahajud

Agama

Penjelasan Tentang Sholat Tahajud   Pengertian Sholat Tahajud Shalat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam dan dikerjakan setelah bangun dari tidur. Sholat Tahajud hukumnya sunnah muakkad atau ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dalam Surat Al-Isra’ ayat 79 Allah SWT telah berfirman : “Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajjud sebagai

Ketentuan Zakat Fitrah

Ketentuan Zakat Fitrah

Agama

Ketentuan Zakat Fitrah Tujuan yang paling utama dari zakat fitrah adalah berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu pada hari yang bahagia, yaitu hari raya Idul Fitri. Hal itu hanya dapat terlaksana jika kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi, yaitu makanan. Oleh sebab itu, standart barang yang digunakan zakat fitrah dan tempat mengeluarkannya disesuaikan dengan daerahnya

Pengertian Zakat Fitrah

Pengertian Zakat Fitrah

Agama

Pengertian Zakat Fitrah   Pengertian Zakat Fitrah Zakat fitrah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu sebab menemui (sebagian) bulan Ramadlan dan (sebagian) bulan Syawwal. Dalam surat At-Taubah 103 Allah SWT berfirman : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Penjelasan Selain berfungsi untuk

Iblis Dengan Sombongnya Menerima Dengan Baik Hukuman Tuhan

Iblis Dengan Sombongnya Menerima Dengan Baik Hukuman Tuhan

Agama

Iblis Dengan Sombongnya Menerima Dengan Baik Hukuman Tuhan Sombongnya Iblis Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat.Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan,tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu,bahkan sebaliknya ia

Kisah Nabi Adam As

Kisah Nabi Adam As

Agama

Kisah Nabi Adam As Nabi Adam As Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh – tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t.

Empat Golongan Lelaki Yang Akan Ditarik Masuk Ke Neraka Oleh Wanita

Empat Golongan Lelaki Yang Akan Ditarik Masuk Ke Neraka Oleh Wanita

Agama

Empat Golongan Lelaki Yang Akan Ditarik Masuk Ke Neraka Oleh Wanita Ayahnya Jika seseorang yang bergelar ayah tidak mempedulikan anak perempuannya di dunia. Dia tidak memberikan segala keperluan agama seperti mengajarkan shalat, mengaji, dan sebagainya. Dia membiarkan anak perempuannya tidak menutup aurat. Tidak cukup kalau dangan hanya memberi kemewahan dunia saja. Maka dia akan ditarik

KITAB-KITAB YANG MEMUAT HADITS SHAHIH

KITAB-KITAB YANG MEMUAT HADITS SHAHIH

Agama

KITAB-KITAB YANG MEMUAT HADITS SHAHIH Kitab Al-Mutawata’ Kitab ini disusun oleh Imam Malik bin Anas, seorang ahli fiqh, mujtahid, pakar hadits, salah seorang pemuka (imam) umat islam dari Madinah. Sebagain ulama berpendapat bahwa kitab Al-Muwata’ merupakan kitab tentang hadits sahih yang pertama kali sidudun karena kehati-hatian Imam Malik dalam memilih hadits-haditsnya. Dalam satu bab, ia

Pembagian Hadits Shahih Terlengkap

Pembagian Hadits Shahih Terlengkap

Agama

Pembagian Hadits Shahih Terlengkap Hadits Shahih Lizatihi Hadits shahih Lizatihi ialah hadits yang bersambung terus sanadnya. Hadits ini diriwayatkan oleh orang adil yang cukup kuat ingatannya dari orang yang semisalnya dan berturut-turut sampai penghujung sanad yang terhindar dari mengganjil dan cacat yang memburukkan. Maksud bersambung terus danadnya ialah sanadnya selamat dari putus atau gugur seorang

Pembahasan Mengenai Hadits Shahih Terlengkap

Pembahasan Mengenai Hadits Shahih Terlengkap

Agama

Pembahasan Mengenai Hadits Shahih Terlengkap Hadist Shahih a. Menurut bahasa Shahih lawan dari sakit. Kahihi bagi fisik, majaz bagi hadits dan untuk semua pengertian b. Menurut istilah Hadits yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil bali kuat daya ingatannya dari yang semisalnya hingga puncak akhirnya terhindar dari syadz dan cacat Penjelasan definisi Definisi tersebut

Kehidupan Sosial Ekonomi dan Kebudayaan Kerajaan Majapahit

Kehidupan Sosial Ekonomi dan Kebudayaan Kerajaan Majapahit

Agama

Kehidupan Sosial Ekonomi dan Kebudayaan Kerajaan Majapahit Kehidupan Sosial Ekonomi Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai dan tenteram. Dalam Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian juga peradilan, dilaksanakan secara ketat; siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang